50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

TIÊU CHÍ VÀ THỂ LỆ

Tiêu chí đề cử và bầu chọn

- 50 Người tiên phong gồm các doanh nhân, nhà khoa học, bác sĩ, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà quản lý, chuyên gia thiết kế... đang hoạt động và có thành tựu mang tính đột phá trong 5 lĩnh vực: Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ.
- Người không có quốc tịch Việt Nam có thể được đề cử và bầu chọn vào danh sách nếu có hoạt động và ảnh hưởng ở Việt Nam.

Thể lệ đề cử và bầu chọn

- 50 Người tiên phong là chương trình bầu chọn thường niên do VnExpress tổ chức, nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tựu mang tính đột phá trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ.
- Cách thức bầu chọn: Trên cơ sở tham khảo các đề cử của độc giả, Ban biên tập VnExpress đưa ra danh sách sơ bộ và Hội đồng giám khảo sẽ bầu chọn 50 Người tiên phong từ danh sách này.
- Bạn đọc được đề cử không giới hạn nhân vật vào danh sách sơ bộ và việc đề cử chỉ được thực hiện trực tuyến tại địa chỉ: http://nguoitienphong.vnexpress.net
- Thời gian độc giả đưa ra đề cử kéo dài từ 8h ngày 18/9 đến 24h ngày 30/9, ngoài thời gian này các đề cử sẽ không được tiếp nhận.
- Độc giả VnExpress có thể thể hiện sự ủng hộ đối với các nhân vật trong danh sách đề cử sơ bộ bằng cách bấm ‘Quan tâm’ dưới mỗi tiểu sử nhân vật. Số lượng 'Quan tâm' của độc giả dành cho các nhân vật chỉ mang tính chất tham khảo cho Hội đồng Giám khảo.
- Danh sách 50 Người tiên phong do Hội đồng giám khảo và Ban biên tập VnExpress bầu chọn thông qua phương thức bỏ phiếu kín, độc lập và bảo mật từ ngày 1/10 đến ngày 15/10.
- Danh sách 50 Người tiên phong được công bố vào ngày 16/10.