50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Vũ Tuấn Hùng

Tổng giám đốc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

Lĩnh vực: Kinh doanh

Năm sinh: 1956  (Nam Định)

Ông Vũ Tuấn Hùng trở thành Tổng giám đốc tập đoàn Bưu chính viễn thông (VNPT) năm 2006 vã lãnh đạo đơn vị này duy trì vị trí hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực bưu chính viễn thông. VNPT cũng là doanh nghiệp đầu tiên triển khai dịch vụ 3G tại Việt Nam trên cả hai đơn vị VinaPhone và MobiFone. Hai vệ tinh của Việt Nam Vinasat-1 và Vinasat-2 cũng được VNPT phóng thành công lên quỹ đạo trong hai năm 2008 và 2012.

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn