50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Trương Gia Bình

Chủ tịch Tập đoàn FPT

Lĩnh vực: Kinh doanh

Năm sinh: 1956  (Quảng Nam)

Ông Trương Gia Bình là một trong những doanh nhân tiêu biểu cho thời kỳ đổi mới, tiên phong đưa công nghệ thông tin vào Việt Nam.

Năm 1988, ông Trương Gia Bình cùng nhiều nhà khoa học và kỹ sư sáng lập Tập đoàn FPT, tiên phong đưa tiến bộ công nghệ thông tin vào Việt Nam. Sau 10 năm thành lập năm, FPT chuyển sang toàn cầu hóa với việc tham gia xuất khẩu phần mềm và chính thức đạt doanh số 100 triệu USD vào năm 2002. Đến cuối 2011, Tập đoàn FPT có 10 công ty con, hơn 13.000 nhân viên, tổng tài sản đạt gần 15.000 tỷ đồng và có mặt ở 11 quốc gia trên thế giới.

Thành công của FPT dưới sự dẫn dắt của ông Trương Gia Bình và các thế hệ lãnh đạo là biểu tượng công nghệ thông tin của cả nước. Sau hơn 3 năm tập trung cho công tác quản trị, định hướng chiến lược, tháng 9 năm nay, ông trở lại trực tiếp điều hành tập đoàn trên cương vị Tổng giám đốc. Ông được bầu chọn vào Top 10 nhân vật ICT Việt Nam tiêu biểu và là một trong 10 cá nhân có nhiều đóng góp nhất và ảnh hưởng nhất đến Internet Việt Nam 10 năm qua. 

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn