50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Nguyễn Xuân Khánh

Nhà văn

Lĩnh vực: Nghệ thuật

Năm sinh: 1933  (Hà Nội)

Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh là cây bút có khả năng mang đến cách nhìn mới về các vấn đề lịch sử, tôn giáo và dân tộc thông qua ngôn ngữ văn học.


Chỉ trong khoảng 10 năm đầu thế kỷ 21, ông ra mắt liên tiếp 3 cuốn tiểu thuyết đồ sộ: Hồ Quý Ly (2000), Mẫu thượng ngàn (2006) và Đội gạo lên chùa (2011). Viết về đề tài lịch sử và tín ngưỡng cổ, cây bút đã bước sang tuổi 80 này gây ảnh hưởng lớn và chinh phục đông đảo độc giả bằng sự đổi mới trong tư tưởng nghệ thuật và lối kể chuyện bằng hình thức tự sự truyền thống. 

Ông đã góp phần đánh thức một bộ phận nhà văn Việt Nam đang sa đà vào cuộc tìm kiếm sự cách tân cầu kỳ, mà hầu như chỉ diễn ra trên bề mặt hình thức đơn thuần. Cây bút này đã tạo ra dòng văn chương trong sáng, giản dị nhưng đọc vào đó, người ta nhận ra bản sắc con người, đặc điểm xã hội Việt Nam, để có thể tự tường minh về quá khứ và lý giải phần nào đó những tồn đọng của hiện tại.

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn