50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Ngô Bảo Châu

Giáo sư Toán học

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Năm sinh: 1972  (Hà Nội)

Giáo sư Ngô Bảo Châu làm rạng danh Việt Nam khi được trao tặng giải thưởng toán học cao quý nhất thế giới, Huy chương Field năm 2010, vì chứng minh được "Bổ đề cơ bản", phần quan trọng trong tầm nhìn về toán học, có vai trò kết nối mọi lĩnh vực của toán học hiện đại.

Nhà toán học trẻ đã đưa ra được cách chứng minh về “Bổ đề cơ bản” vốn gây lúng túng cho nhiều nhà toán học suốt 3 thập kỷ qua” kể từ khi Robert Langlands đưa ra từ những năm 1960. Với thành tựu của mình, Giáo sư Ngô Bảo Châu trở thành thành viên mới của Viện Hàn lâm Nghệ thuật và Khoa học Mỹ năm 2012.

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn