50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Mai Liêm Trực

Nguyên thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông

Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

Năm sinh: 1944  (Bình Định)

Ông Mai Liêm Trực là người đưa ra quan điểm mang tính đột phá về phát triển Internet tại Việt Nam và góp phần chấm dứt đêm dài độc quyền viễn thông.

Tiến sỹ Mai Liêm Trực sinh trưởng tại vùng đất võ Bình Định, thông thạo 5 ngoại ngữ và được coi là là nhân vật số một có ảnh hưởng đến sự phát triển của Internet Việt Nam. Ông là người sớm nhận ra tiềm năng của  Internet và thuyết phục các nhà lãnh đạo Việt Nam mở cửa với Internet từ năm 1997.

Chính ông là người góp phần tạo điều kiện về mặt quản lý Nhà nước đối với Internet với quan điểm mang tính đột phá “Năng lực quản lý phải theo kịp với yêu cầu phát triển”, giúp Internet bùng nổ tại Việt Nam trong thập kỷ qua. Trước khi trở thành thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông, ông giữ chức Tổng giám đốc VNPT và là người ủng hộ việc phá bỏ độc quyền doanh nghiệp trong lĩnh vực viễn thông, tạo điều kiện cho những doanh nghiệp mới phát triển như Viettel hay S-Fone.

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn