50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Lê Khanh

Nghệ sĩ sân khấu

Lĩnh vực: Nghệ thuật

Năm sinh: 1963  (Hải Phòng)

Diễn viên Lê Khanh là người góp phần làm sống lại những vở kịch kinh điển và tạo ra một hình mẫu về người nghệ sĩ đa năng, biết đổi mới mình để thích ứng với sự phát triển của ngành sân khấu.


Gắn bó với Nhà hát Tuổi trẻ từ những ngày đầu, Lê Khanh được ví như là “hạt cơ bản” trong đơn vị tiên phong của nền sân khấu miền Bắc này. Qua gần 30 năm trong nghề, chị góp phần làm sống lại những vở kịch kinh điển của Việt Nam và thế giới như Vũ Như Tô, Ê Dốp, Romeo và Juliet, Lôi Vũ

Lê Khanh cũng là một minh chứng khẳng định phẩm chất tạo nên nghệ sĩ chuyên nghiệp là khả năng biến hóa đa dạng qua các loại vai khác nhau từ chính diện, phản diện đến chính kịch hay hài kịch. Cùng với nhiều nghệ sĩ gạo cội khác, Lê Khanh đang góp phần đào tạo nên những thế hệ mới cho ngành sân khấu, điện ảnh Việt Nam và bà cũng là nghệ sĩ trẻ tuổi nhất được phong danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân.

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn