50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Hồ Ngọc Đại

Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Giáo dục

Lĩnh vực: Xã hội

Năm sinh: 1936  (Quảng Trị)

Giáo sư Hồ Ngọc Đại là nhà khoa học giáo dục, nhà tổ chức thực tiễn tràn đầy nhiệt huyết, hết lòng vì sự nghiệp giáo dục tuổi thơ. Ông chính là cha đẻ của mô hình trường thực nghiệm, nhằm phát huy tối đa khả năng sáng tạo của học sinh.


Ông được nhắc đến như một người dám chấp nhận tất cả chỉ để làm chủ được công nghệ giáo dục hiện đại. Năm 1978, ông sáng lập ra Trung tâm Công nghệ Giáo dục để tiến hành thực nghiệm công nghệ giáo dục, phát triển con người. Ngôi trường Thực nghiệm đầu tiên ở Việt Nam đã ra đời để đưa công nghệ giáo dục mới vào giảng dạy thực tiễn.

Tổ chức, cơ chế, phương pháp, nội dung chương trình của ngôi trường trên hoàn toàn độc lập với hệ thống giáo dục hiện hành. Giáo sư Ngô Bảo Châu là một trong số 100 học sinh thực nghiệm đầu tiên. Hiện, nhiều tỉnh, thành cũng xin phép Bộ GD&ĐT được ứng dụng công nghệ giáo dục thực nghiệm.

Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn