50 Người Tiên phong 2012

Họ là những doanh nhân, vận động viên, nhà thiết kế, nghệ sĩ, kiến trúc sư, nhà nghiên cứu… có thành tựu nổi bật, tạo ra sự đột phá hoặc thay đổi mang tính cách mạng trong các lĩnh vực Kinh doanh, Nghệ thuật, Xã hội, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Tên
Năm sinh
Lĩnh vực
1962
Kinh doanh
1964
Kinh doanh
1963
Nghệ thuật
1963
Xã hội
1933
Nghệ thuật
1921
Xã hội
1991
Thể thao
1952
Xã hội
1953
Kinh doanh
1975
Nghệ thuật
1961
Nghệ thuật
1938
Nghệ thuật
1953
Kinh doanh
1974
Thể thao
1976
Xã hội
1975
Khoa học công nghệ
1958
Nghệ thuật
1957
Xã hội
1 2 3
Tiêu chí

Nhân vật được đề cử vào danh sách Top 50 Người Tiên phong là những người hoạt động trong 5 lĩnh vực gồm Kinh doanh, Xã hội, Nghệ thuật, Thể thao và Khoa học - Công nghệ. Danh sách được sắp xếp theo thứ tự ABC

Đây là những người có thành tựu nổi bật, ghi dấu ấn với các bước đi mang tính tiên phong và có khả năng tạo ra bước ngoặt hoặc thay đổi xu thế trong lĩnh vực hoạt động của mình. Những người được đề cử bao gồm cả người Việt đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài, hoặc người nước ngoài đang sinh sống và hoạt động ở Việt Nam

Chi tiết tiêu chí bình chọn